GUIA PER L’ANÀLISI, LA REFLEXIÓ I LA VALORACIÓ DE PRÀCTIQUES INCLUSIVES


David Duran, Climent Giné i Álvaro Marchesi han elaborat aquest interessant material.

La Guia persegueix un objectiu doble: per una banda, orientar el procés de canvi en els centres educatius cap a la inclusió i, per l’altra, servir de referent per identificar les bones pràctiques inclusives que ajudin en aquest procés de millora escolar.