Com aprenem?


M’ho van explicar i ho vaig oblidar, ho vaig veure i ho vaig entendre, ho vaig fer i ho vaig aprendre.
Aquest aforisme s’atribueix a Confucio. Edgar Dale va proposar un model sobre la efectivitat dels mètodes d’aprenentatge, que representa una piràmide on els pisos es corresponen amb diferents mètodes d’aprenentatge. A la base estan els més eficaços i participatius.
Intenta respondre a una pregunta ben complicada: com s’apren millor?