Projecte ESPURNA

Espurna, projecte telecol·laboratiu d'atenció a
la diversitat. Què és el projecte Espurna?


El projecte Espurn@ neix a Catalunya amb la intenció de facilitar l'assoliment de les competències bàsiques i la plena integració de dos col·lectius especialment fràgils: el d'aules obertes i el de l’alumnat nouvinguts.
El projecte compta amb el concurs de tota la comunitat educativa, bàsicament alumnes i professors i ho fa tot apostant fort per dos conceptes fonamentals: el de
comunitat i el de treball telecol·laboratiu.

Aquí podreu veure tots els detalls http://www.espurna.cat/