GUIA PER L’ANÀLISI, LA REFLEXIÓ I LA VALORACIÓ DE PRÀCTIQUES INCLUSIVES


David Duran, Climent Giné i Álvaro Marchesi han elaborat aquest interessant material.

La Guia persegueix un objectiu doble: per una banda, orientar el procés de canvi en els centres educatius cap a la inclusió i, per l’altra, servir de referent per identificar les bones pràctiques inclusives que ajudin en aquest procés de millora escolar.

U n material molt interessant i sobretot, molt pràcticAquests dies hem tingut la sort de comptar amb na Teresa Huguet. Després d’haver-la escoltat i haver compartit amb ella reflexions i bones pràctiques, us he de recomanar una de les seves publicacions:

Aprendre junts a l’aula. Una proposta inclusiva. Teresa Huguet i Comelles. GRAÓ, ed.
És un llibre molt pràctic perquè està ple de bones idees per avançar mica en mica cap a la inclusió als centres educatius. Passes petites però fermes.

Agrupaments flexibles: homogenis o heterogenis?

"Había un leñador que se agotaba
malgastando su tiempo y sus
energías cortando madera con un
hacha embotada, porque no tenía
tiempo, según él, para detenerse a
afilar la hoja"
(Anthony de Mello, 1998)Wrigley,T (2007): Escuelas para la esperanza, Morata. Capítol 2. Exposa diverses investigacions que demostren que els grups de nivell només són beneficiosos pels alumnes de nivell A.

Quan es planteja la possibilitat de fer agrupaments flexibles. Convé fer una interpretació en profunditat del que això vol dir.
Ens hem de fer una pregunta:

Està en la base de la fonamentació d'aquesta estratègia l’agrupament en grups homogenis (nivells A, B i C)?

Quan sabem que una estrategia no funciona…..

Guia REINE


Un material per la reflexió envers la inclusió als centres. Ho ha publicat CREENA a la seva web i ha estat elaborat per la USDS Estatal d'Educació, me l'ha passat una companya PT. Dóna moltes pistes de com encetar aquesta temàtica als claustre. També té present serveis externs i famílies. Molt interessant.

Que el disfruteu! Cliqueu la imatge per accedir al document.

Un desig pel nou any que comença...

Ja hi tornem a ser i amb les piles ben carregades per encetar nous reptes. Aprofito per encetar el trimestre amb una cita de Robert Barth (1990) que apareix a un clàssic de l’escola Inclusiva: Aules inclusives de Stainback i Stainback (2001).

Diu així:
"Yo preferiría que mis hijos estuvieran en una escuela en la que se desearan las diferencias, se les prestara atención y se celebraran como oportunidades de aprendizaje. La cuestión que preocupa a mucha gente es: ¿cuáles son los límites de la diversidad a partir de los cuales una conducta es inaceptable?... Pero la pregunta que me gustaría que se planteara más a menudo es: ¿cómo podemos hacer un uso consciente y deliberado de las diferencias de clase social, género, edad, capacidad, raza e intereses como recursos para el aprendizaje?... Las diferencias encierran grandes oportunidades de aprendizaje. Las diferencias constituyen un recurso gratuito, abundante y renovable. Me gustaría que nuestra necesidad impulsiva de eliminar las diferencias se sustituyese por un interés igualmente obsesivo por hacer uso de ellas para mejorar la enseñanza. Lo importante de las personas -y de las escuelas- es lo diferente, no lo igual".

Ho tenim superat o resta feina per fer? Tal vegada una mica de tot?

Dijous 3 de desembre


Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

La celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat el 3 de desembre de cada any, té l’objectiu d’ ajudar a entendre les qüestions relacionades amb la discapacitat.
La present commemoració es fa des del 1992 i cada any es centra en un tema. Enguany el tema central fa referència al caràcter inclusiu dels objectius de desenvolupament del mil·lenni. A l'enllaç trobareu més informació.
http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=1500

Ben segur reverteix en la creació d’estructures accessibles per a tothom.

Unes ulleres que no ens deixen veure la riquesa de les interaccions entre l'alumnat


Un article de David Duràn, professor de la UAB i coordinador de GRAI (grup de recerca d'aprenentatge entre iguals). Teniu l'enllaç a la dreta.


Ens proposa a través d'un entretingut article, mirar d'una altra manera les interaccions entre l'alumnat, també ofereix estratègies concretes per gestionar-les. Són un recurs valuós per atendre la diversitat? Com ho feim?

Doncs, primer hem de fer un canvi d'ulleres. A continuació, reflexionar sobre com introduir l'aprenentatge cooperatiu dins la dinàmica de l'aula. Ens proposa diverses tècniques.

LLEGIR L'ARTICLE