Agrupaments flexibles: homogenis o heterogenis?

"Había un leñador que se agotaba
malgastando su tiempo y sus
energías cortando madera con un
hacha embotada, porque no tenía
tiempo, según él, para detenerse a
afilar la hoja"
(Anthony de Mello, 1998)Wrigley,T (2007): Escuelas para la esperanza, Morata. Capítol 2. Exposa diverses investigacions que demostren que els grups de nivell només són beneficiosos pels alumnes de nivell A.

Quan es planteja la possibilitat de fer agrupaments flexibles. Convé fer una interpretació en profunditat del que això vol dir.
Ens hem de fer una pregunta:

Està en la base de la fonamentació d'aquesta estratègia l’agrupament en grups homogenis (nivells A, B i C)?

Quan sabem que una estrategia no funciona…..