Guia REINE


Un material per la reflexió envers la inclusió als centres. Ho ha publicat CREENA a la seva web i ha estat elaborat per la USDS Estatal d'Educació, me l'ha passat una companya PT. Dóna moltes pistes de com encetar aquesta temàtica als claustre. També té present serveis externs i famílies. Molt interessant.

Que el disfruteu! Cliqueu la imatge per accedir al document.